Vet ECG

VET ECG : VE-300 

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับสัตว์

  • สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Acquisition Mode) ได้พร้อมกัน 7 leads และแสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ
  • มีสายนำสัญญาณจำนวน 5 เส้น ซึ่งหัวหนีบ ECG ออกแบบมาสำหรับสัตว์ โดยเฉพาะเพื่อลดความเจ็บปวดระหว่างการตรวจ
  • สามารถส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ RS232, USB หรือ Ethernet ได้
  • มีอุปกรณ์เสริม เป็นโปรแกรม Smart ECG Viewer สำหรับจัดการข้อมูล
Visitors: 154,735