PM-60 Vet Pulse Oximeter

PM-60 Vet Pulse Oximeter

เครื่องความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สำหรับสัตว์

  • Pulse Oximeter
  • 2.4" Color Display
  • เหมาะกับการเคลื่อนย้ายและพกพา

  • uMEC12Vet.jpg
    Monitor for animal เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพ ในสัตว์ **Safety efficiency for veterinary monitoring uMEC 12 VET - 12.1 inches high resolution LED screen with optional touch s...
Visitors: 154,736