เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับสัตว์ BC-5000 Vet (5-Part Diff)

Vet Hematology BC-5000 Vet

เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับสัตว์ BC-5000 Vet (5-Part Diff)

สามารถแยกนับเม็ดเลือดขาวกลุ่ม granulocyte (neutrophil, basophil และ eosinophil)

 

  • Flow Cytometry (FCM), Tri-angle Laser scatter, chemical dye method and independent Basophil channel -
  • Advanced DC impedance method for RBC and PLT counting
  • Cyanide free reagent for hemoglobin test
Visitors: 154,733